Hukum Menunaikan Ibadah Umrah

Umrah ialah Haji kecil, ia diambil dari perkataan al-I'timar iaitu (ziarah). Orang yang mengerjakan Umrah akan berniat Ihram Umrah dari miqat, mengerjakan Tawaf Qudum, bersaie dan seterusnya bertahallul dari Ihramnya dengan bercukur atau bergunting.

Definisi Umrah mengikut syara' ialah mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu iaitu Tawaf, Sa'I, bertahallul dan sebagainya. Hukum Ibadah Umrah Mengikut pendapat yang terkuat dalam Mazhab Hanafi dan salah satu pendapat yang diakui dalam Mazhab Maliki, Ibadah Umrah adalah sunah mua'akkadah yang mana ia adalah sunah yang digalakkan. Dan pendapat jumhur ulama' mengatakan Umrah itu wajib dilakukan seumur hidup sekali dan jika diulangi menjadi sunah dan memperoleh pahala yang banyak apalagi dilaksanakan pada bulan Ramadhan yang mana menyamai pahala Ibadah Haji.

Syarat wajib haji dan umrah:

  • Islam tidak wajib ke atas orang kafir
  • Berakal tidak wajib ke atas orang gila
  • Baligh tidak wajib ke atas kanak-kanak
  • Merdeka tidak wajib ke atas hamba sahaya
  • Berkemampuan tidak wajib ke atas orang yang tidak ada upaya dan tiada kuasa

Rahasia dan kelebihan Ibadah Umrah Sebagaimana ibadah haji, umrah di wajibkan ke atas manusia sekali dalam seumur hidup, dengan ketentuan adanya istitha'ah (kesanggupan), kecuali penduduk Makkah sebab mereka hanya di wajibkan menunaikan haji, sedangkan umrah tidak.

Di antara kelebihan dan hikmah ibadah umrah ialah:

  • Suatu ibadah umrah hingga sampai ke umrah lainnya adalah pelebur dosa di antara keduanya
  • Melakukan umrah di bulan Ramadhan menyamai ibadah haji
  • Menghilangkan kefakiran dan dosa.

Diriwayatkan oleh hadist sahih bahwasanya 1 dirham yang dibelanjakan untuk tujuan kebajikan dan kebaikan akan digandakan sebanyak 700 dirham.

Barangsiapa keluar untuk menunaikan haji dan umrah lalu meninggal dunia di salah satu tanah suci, maka baginya diberikan pahala berhaji dan berumrah hingga hari kiamat dan tidak diadili dan tidak pula dihisab melainkan dikatakan kepadanya "masuklah ke dalam syurga"

Menjadi tetamu Allah, tetamu Allah ada tiga golongan; orang yang berhaji,berumrah dan berperang. Hukum mengerjakan umrah adalah seperti hukum mengerjakan haji sebagaimana Firman Allah Taala : " Dan sempurnakanlah ibadat Haji dan Umrah kerana Allah " (Surah Al-Baqarah : 196)

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.